ชื่อ - นามสกุล :นางวะดี สังคะดี
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม :