ชื่อ - นามสกุล :นางธัญลักษณ์ จิวรุ่งเรืองกุล
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม :